Agila Sverige 2013

Agila Sverige är en konferens där till och med konferensformatet är agilt. Förmiddagarna ägnas åt blixttal, 10-minuters koncentrerade presentationer från olika medlemmar i det agila communityt....

Technology, Software

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More