Fra projektmodel til samarbejdsform

May 25th 2018 14:40 - 15:00
1.5 sal "La Officina"

Alice Thode Jensen er projektleder i Reload og som oftest den der står som det centrale bindeled mellem udviklerteam og kundens organisation og forretning. I Reload arbejder vi agilt - og her bliver den klassiske projektmodel udfordret, fordi succesen ikke afhænger af, at planen holdes, men at mål nås og tilpasses efter, hvad vi lærer. Alice giver konkret indblik i og eksempler på, hvordan vi i Reload prioriterer agilt samarbejde over projektmodeller, og hvorfor det virker. 
Alice Jensen avatar
Alice Jensen

Projektleder og partner, Reload

0 comments

This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.