Doer's Event

Genom att samla spännande entreprenörer under ett tak vill vi skapa ett unikt evenemang där affärskontakter knyts, nya samarbeten uppstår och erfarenheter utbyts. Som talare och medverkande på...

Entrepreneurship & Startups, Business

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More