Energy Summit 2014

Pa Energy Summit 2014 samlas en mangd nyckelspelare for att diskutera aktuella och framtida utmaningar som ror energisektorn och energiintensiv industri

17-18 Sep 2014 at Berns, Stockholm, Sweden

Energy and Power

Energy Summit 2014 17-18 Sep 2014 Berns, Stockholm, Sweden
Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More

Speakers ({{speakersCount}})

Show all

People (1)

Show all

I takt med omvarldens okade fokus kring klimat och energieffektivisering, saval som forandrade politiska spelregler, innebar det att energisektorn star infor enorma utmaningar framover. Med val till Riksdagen saval som Europaparlamentet ar 2014 mer an nagonsin ett ar i forandringens tider.

Pa SvD Energy Summit samlas aterigen vagledande representanter fran energisektorn, energiintensiv industri och politiken for att debattera, presentera och natverka - vilket skapar en sjalvklar motesplats for dig som arbetar med energifragor pa en strategisk niva.

Bland mycket annat diskuteras:
Prioriteringar i Norden och EU ur ett energipolitiskt perspektiv
Prognoser for den globala energimarknaden – sa paverkas Sverige
Framtidens stamnat och stamnatsoperator
En energipolitik for framtidens naringsliv
Kundernas fokus pa hallbarhet och klimatsmart
Energiomstallningens framgang ur ett svenskt och europeiskt perspektiv

Pa en neutral arena ger dessa konferensdagar dig mojligheten att ta del av visioner, slutsatser och erfarenheter fran representanter for energisektorn och energiintensiv industri saval som experter och personer i ledande politisk befattning. Dartill far du givetvis ocksa ett utmarkt tillfalle att natverka och knyta kontakter med ovriga deltagare.

Price: Konferens: 9990

When
From: September 17, 2014 08:20
To: September 18, 2014 16:30
Where

Berns, Berzelii Park, 10327, Stockholm, Sweden

Category

Energy and Power

Contact email
anders.torkelson@informasweden.se

Contact phone
+46 08 587 662 53

External link

Submitted by:

evvnt Platform

Are you the organizer?

Get in touch