HATCH! Start up Fair 2013

HATCH! PROGRAM là một sáng kiến phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy và hỗ trợ các nhà khởi nghiệp, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam....

13-14 Dec 2013 at Hanoi, Hanoi, Vietnam

Non-Profit, Business

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More

Media