HATCH! Start up Fair 2013

HATCH! PROGRAM là một sáng kiến phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy và hỗ trợ các nhà khởi nghiệp, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam....

13-14 Dec 2013 at Hanoi, Hanoi, Vietnam

Non-Profit, Business

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More

HATCH! PROGRAM là một sáng kiến phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy và hỗ trợ các nhà khởi nghiệp, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Hiện nay, HATCH! PROGRAM đã có mặt tại cả hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động liên tục được tổ chức.

When
From: December 13, 2013 00:00
To: December 14, 2013 23:59
Where

Hanoi, Hanoi, Vietnam

Category

Non-Profit, Business

Website

Submitted by:

Conrad

Are you the organizer?

Get in touch