JsPyConf 2013

Web'in yaşam standardı olduğu günümüz dünyasında bu teknolojinin en modern ve geniş kullanımlı takipçilerinden JavaScript, Python ve Ruby programlama dilleri ve sundukları avantajları Türkiye'de...

Technology, Software

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More