pro

Konference for Danske Cannabis Behandlere 2014

Konferencen markerer starten på et kompetence-netværk der skal løfte behandlingsindsatsen i Danmark. Konferencen byder på vidensdeling, evidens og værktøjer.

23-24 Oct 2014 at Tune Kursuscenter, Greve, Danmark

Education & Learning

Konference for Danske Cannabis Behandlere 2014 23-24 Oct 2014 Tune Kursuscenter, Greve, Danmark
Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
More

Livestream

Speakers ({{speakersCount}})

Show all

People (25)

Show all

En konference der bliver startskuddet på et kompetence-netværk til gavn for 30.000 unge!

Hash er ikke bare et uskyldigt rusmiddel, men derimod et stof der reducerer dit kognitive niveau - din evne til at håndtere hverdagen - vel at mærke, uden at du selv opdager det.
Det kognitive system er helt afgørende for, at vi som mennesker kan sætte os mål og realisere dem. Desuden er det kognitive system med til at overvåge vores adfærd og fortælle os, når vi ikke lever op til den bedste udgave af os selv. Uden denne overvågning, er hashmisbrugeren ude af stand til at se, hvordan det står til, og derfor går der lang tid, før hashmisbrugeren indser, at hans liv ikke fungerer. Det er rigtig dyrt for samfundet at vente på, hvilket tydeligst ses i uddannelsessystemet, der mærker byrden af hashrygende unge, der gang på gang starter på et uddannelsesforløb – uden at gøre det færdigt.
Center for Rusmiddelforskning anslår (2013), at ca. 30.000 unge mellem 15-24 år har så stort et forbrug af hash, at de har brug for hjælp.
Et nyligt forskningsprojekt (2014) af ungdomsforsker Birgitte Simonsen, fastslår, at ca. 10 % af eleverne på landet ungdomsuddannelser, ryger så meget, at det går ud over deres indlæring.
Ifølge Sundhedsstyrelsen (2013), angiver 80 % de unge (18-24 år) der søger behandling, misbrug af hash, som hovedproblem.

Der er med andre ord tale om et alvorligt samfundsmæssigt problem, der bliver særlig alvorligt, når vi ikke er i stand til at hjælpe de unge, der kommer ud i et misbrug.

Virkeligheden er nemlig, at det danske behandlingssystem er særdeles ringe til at gøre de unge mennesker hashfri.

I en rapport fra Center for Rusmiddelforskning (2013) fremgår det, at mellem 21-35 % af de personer (18-24 år), der modtager behandling for deres hashmisbrug, inden for 6 måneder efter behandling, må formodes at være hashfri.

Vi er nød til at gøre noget…

Derfor starter vi nu et kompetencenetværk i Danmark, der skal styrke den enkelte professionelle til at løfte den store fælles opgave, som det danske behandlingssystem står overfor.

Konferencens formål er at tydeliggøre problemet gennem en række kompetente oplægsholdere, bl.a. fra Sverige. Desuden at give et indblik en behandlingsform, der virker.

Konferencens formål er naturligvis også, at forbinde alle landets enheder og sikre bedre vidensdeling, og dermed en mere effektiv indsats. Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der præsenterer deltagerne for den nyeste forskning og evidensbaseret behandling.

I mellem de årlige konferencer, skal denne hjemmeside fungere som samlingspunkt – en rød tråd – for netværkets medlemmer. Her skal den løbende vidensdeling og forskning holde medlemmerne opdateret og kompetente til at løse behandlingsopgaven.

Konferencen finder sted d. 23.-24. oktober 2014 på Tune Kursuscenter.

When
From: October 23, 2014 11:30
To: October 24, 2014 12:00
Where

Tune Kursuscenter, 20 Grevevej, 2670, Greve, Danmark

Category

Education & Learning

Contact email
info@komphash.dk

Contact phone
+45 70232121

Organized by: