Peer-støtte sat på spidsen

- Arrangement for lønnede og frivillige peers


Intensiv træning & debat: Hvad skal der til, for at peers hjælper flere med at komme sig?!

m. Craig Lewis (USA)


Craig Lewis er peer i USA og forfatter til arbejdsbogen 'Better Days,' der er oversat til 12 sprog. Craig Lewis laver workshops i hele verden, og træner peers i bedre at kunne støtte mennesker i deres recovery, og samtidig gøre sig forståelig og respekteret i de systemer man arbejder i som peer.


Program:

- Introduktion og øvelser fra Better Days Coach Uddannelsen
- Spørgsmål og drøftelse af peer-støttens rolle i menneskers recovery
- Drøftelse af samarbejdet med andre om recovery

OBS: Store dele af programmet foregår på engelsk

Arrangementet henvender sig fortinsvist til dig, der er lønnet eller frivillig peer.

Arrangementet holdes den 24. oktober kl. 17-19 i Team Mod På Livets lokaler i Svendborggade 3, 2100

Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset med plads. Det er gratis at deltage.


Arrangement gennemføres i samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Team Mod på Livet og Peer Netværket Danmark

Peer-støtte på spidsen

DU kan melde dig til frem til den 23. oktober 2019

Craig Lewis har udviklet arbejdsbøger og uddannelser for peers. Om nødvendigheden af at peers selv udvikler træning og redskaber siger han:

I USA er peers ikke klædt ordentlig på til deres arbejde. De fleste er overladt til selv at omsætte deres personlige erfaringer med recovery og den støtte de har modtaget, til konkrete handlinger.


Det er fordi de systemer de arbejder i, har vanskeligt ved at arbejde med udgangspunkt i det enkelte menneske og det der er brug for i en recovery proces. Det betyder at vi som peers ofte bliver begrænset i at gøre det, vi kan bedst.


I USA er der en række gode sundhedsuddannelser, men ofte gør de i sidste ende ikke den store forskel i hverdagen, i forhold til at hjælpe andre med at komme sig. Samtidig gives peers ofte kun begrænset med uddannelse og en lav status, hvilket betyder at mange ofte er mere taknemmelige for at måtte få et arbejde som peer, end de er empowered til at gå ud og støtte mennesker i deres recovery.

Uddannelsen af Better Days Coaches er nødvendig, fordi hvis ikke vi gør det, vil hele formålet med peer-støtte blive udvandet i forsøget på at tilpasse sig de systemer, der ansætter. Formået med træningen er at man er i stand til at sige, det der er nødvendigt at sige, for bedre at kunne støtte mennesker i deres recovery – samtidig med at kunne gøre sig forståelig og respekteret i de systemer man arbejder i som peer.

This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.