Attraktionskraft Skåne

28 May 2015, Kristianstad, Sverige

Mötesplatsen där vi ur olika perspektiv diskuterar hur vi kan göra Skåne mer attraktivt. Välkommen att dela dina idéer!

 

Heidi Avellan

Heidi Avellan

Speaker

Ordbrukare. Mamma. Malmöbo. Sydsvenskans politiska redaktör. Motto: Hur svårt kan det vara?

Stefan Lundgren

Stefan Lundgren

Speaker


Linda Kummel

Linda Kummel

Speaker

Konsult inom stadsbyggnad på Spacescape. Fokus på bilsnål samhällsplanering och cykel. Cyklar alltid och överallt, gärna i klackskor.

Per Schlingmann

Per Schlingmann

Speaker

Grundare, Per Schlingmann AB follow us @PSchlingmannAB

Anna Olofsson

Anna Olofsson

Speaker

Deputy Director General at the ministry of Enterprise, Energy and Communications, Division for Regional growth

Therese Lilja avatar

Therese Lilja

Region utveckling avatar

Region utveckling

Strategic Communicator at Business Region Skåne
TN

Thomas Nilsson

Communications officer at Region Skåne
Emilie Ekander avatar

Emilie Ekander

Kommunikatör, Region Skåne, Regional Utvecklingsstrategi
SE

Sarah Ellström

Projektsekreterare
Niklas Ekdahl avatar

Niklas Ekdahl

Owner, Project Manager LÄNGE LEVE Kommunikation AB
HS

Håkan Samuelsson

Environmental strategist at Region Skåne
GS

Göran Svärd

--
Malin Wildt-Persson avatar

Malin Wildt-Persson

Utvecklingsledare

Temat för året är Infrastrukturens betydelse för ett attraktivt Skåne, med hänsyn till boende, bostadsbyggande, arbetsmarknad och livskvalitet.

Attraktionskraft Skåne ingår som en del av arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi om Det öppna Skåne, och kopplas också till den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft.

Syftet är att samtala om, och skapa förståelse för, viktiga utvecklingsfrågor för Skåne – och Sverige! Eventet inspirerar också till engagemang och ökad samverkan i Skåne.

This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.