Skåne Innovation Day

3 June 2015, Malmö, Sverige

Den 3 juni är det dags för Skåne Innovation Day, som är en heldag som anordnas av Region Skåne. Dagen är knuten till Skåne Innovation Week.

LL

Lars-Göran Larsson

Owner, Pretium
Therese Lilja avatar

Therese Lilja

Region utveckling avatar

Region utveckling

Strategic Communicator at Business Region Skåne
TN

Thomas Nilsson

Communications officer at Region Skåne
Måns Renntun avatar

Måns Renntun

KB

Karl-Philip Barakate

Business Development Manager, Entrepreneurship at Department of Economic Development & Innovation, Region Skåne

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa sin ambitiösa innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations och entreprenörskapsförmåga. Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

I grund och botten handlar målet om att denna region ska vara en otroligt spännande, levande och rolig plats att bo och verka på. Alla människor, företag och initiativ ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential!

En vecka för innovation, hållbarhet och inspiration! Fokus ligger på att visa upp och lyfta fram aktörer, projekt, initiativ och samarbeten som bidrar till att vi ska nå visionen – ”Skåne – Europas mest innovativa region 2020”. Temat för årets evenemang är hållbarhet inom olika perspektiv så som sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner.

This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.