IMAGINE Open Skåne 2030

19 November 2015, Sverige

Architecture challenging society





Vinnarna har utsetts!


Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslaget Ge mig era trötta av Urban Skogmar och Beryl Boonzaaier, på Sweco Architects Malmö, till vinnare av tävlingen.


Andra pris går till Imagine all the people och tredje pris till Jordbruksteatern. Fjärde pris delas av de fem förslagen Människan och havet, Berika Skåne, Back on track, Farstubron och Gränslandet. Se fler bilder och läs mer om alla belönade i juryutlåtandet.


Läs mer om de vinnande förslagen på Sveriges Arkitekters hemsida.
 

                                                                                                                                                                   


The winning propsals have been announced. First prize goes to the proposal "Ge mig era trötta" by Urban Skogmar and Beryl Boonzaaier, at Sweco Architects Malmö. Second prize goes to "Imagine all the people" and the third prize to "Jordbruksteatern". Five proposals share the fourth prize, "Människan och havet", "Berika Skåne", "Back on track", "Farstubron" and "Gränslandet".


See the winning proposals here.








Therese Lilja avatar

Therese Lilja

Region utveckling avatar

Region utveckling

Strategic Communicator at Business Region Skåne
PS

Projektsupport S-O

KG

Karl-Erik Grevendahl

Owner Karl-Erik Grevendahl Development AB
KM

Karin Melander

Divisionschef på Region Skåne
Agneta Sjölund avatar

Agneta Sjölund

tf kommundirektör
MS

Magnus Strand

Projektledare, RådRum Skåne
Susanne Ekelund avatar

Susanne Ekelund

Art director
Per Hallström avatar

Per Hallström

Arkitekt
GK

Gunilla Kronvall

Head of Property Development at Akademiska Hus (region South)
Sara Ericsson avatar

Sara Ericsson

Architect
Missing avatar

Tomas Ringdahl

Regiondirektör Syd at Akademiska Hus
Kerstin Nilermark avatar

Kerstin Nilermark

arkitekt
MB

Mattias Bjurström

Arkitektur, Visualisering & Kommunikation
Lena Sylwan avatar

Lena Sylwan

Malin Karimi avatar

Malin Karimi

PP

Per Persson

Ståle Andresen avatar

Ståle Andresen

Landscapearchitect
Ada Arenander avatar

Ada Arenander

Jasmine Kitzing avatar

Jasmine Kitzing

Bostadsombudsman

For text in English, please view below


Sveriges Arkitekter Skåne bjuder tillsammans med Region Skåne in till en öppen idétävling, IMAGINE Open Skåne 2030. Vi vill bredda samhällsutvecklingen och bjuda in fler att sätta agendan.

IMAGINE Open Skåne 2030 vänder sig till dig som är verksam inom gestaltning med intresse för framtidsfrågor och samhällets rumsliga utveckling. Tävlingen är öppen för alla, unga talanger, studenter och erfarna professionella, verksamma i Sverige eller utomlands.

Ambitionen är att IMAGINE Open Skåne 2030 ska generera idéer och tankeväckande uppslag om hur vi utvecklar en stark, bärkraftig och attraktiv region.

IMAGINE Open Skåne 2030 ska fungera som en plattform där tävlingsdeltagare kan uttrycka sina åsikter kring vad som är viktiga framtidsfrågor för delaktighet, utformning och utveckling av Skåne. Upplägget är tänkt att generera kreativitet och viktiga diskussioner, inom arkitektkåren och med andra yrkesgrupper.



The Swedish Association of Architects Skåne together with Region Skåne hereby invite you to an open idea competition, IMAGINE Open Skåne 2030. We want to widen the development of society, and invite more people to set its agenda.

IMAGINE Open Skåne 2030 is aimed at people who are working with design and who have a special interest in the future, and the spatial development of society. The competition is open to everybody; younger talents, students, as well as experienced professionals, working in Sweden or abroad.

Through IMAGINE Open Skåne 2030, the ambition is to generate ideas and thought-provoking suggestions on how to develop a strong and attractive region.

IMAGINE Open Skåne 2030 will be a platform where contestants can express their opinions on what they identify as important future issues of participation, design and development of society in Skåne. The idea is to generate creativity and important discussion, both within architecture and with other fields.

This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.