Schedule for Roots and Wings 

24.5.2018-25.05.2018 


All the events at the conference will happen in Veröld - Vigdis' House except the last one, which will be at the Reykjavik City Library, downtown. 

Day 1
Category
Reykjavik City Library | Grófin
Veröld - Vigdís' House: The Auditorium
Veröld - Vigdís' House: Ground Floor
Opening Speech


Opnunarræða Frú Vigdísar Finnbogadóttur

13:30 - 13:50
Vigdís Finnbogadóttir avatar
Session logo
Creativity as Key to Dialogue and CoexistenceSköpun: Forsenda samskipta og samvinnu.

13:50 - 14:00
Eliza Reid avatar
Session logo
Roots and Wings | Everyone Has a Story of Their Own


Reykjavík City Library has developed and facilitated an extensive intercultural programme of collaboration with organizations, institutions and individuals for ten years. Drama, painting, writing and vibrant language plazas are among the form of communication that have been used. The experience gained will be mediated through words and short movies.

Rætur og vængir | Allir eiga sína sögu 
Borgarbókasafnið hefur í tíu ár þróað umfangsmikið fjölmenningarstarf sem byggir á þverfaglegu samstarfi við félög, stofnanir og einstaklinga. Leiklist, myndlist, ritlist og lifandi tungumálatorg eru meðal miðlunarleiðanna sem hafa verið notaðar. Reynslunni verður miðlað í gegnum orð og lifandi myndir. 

14:00 - 14:45
Kristín R. Vilhjálmsdóttir avatar
Session logo
Understanding Others, Understanding Self


Fríða B. Jónsdóttir will discuss  the need for developing intercultural competence in education to give wings to the multiple stories and funds of knowledge situated within ourselves.

Fríða B. Jónsdóttir mun fjalla um mikilvægi þess að þróa menningarnæmi í námi barna til að leysa úr læðingi þær fjölbreyttu sögur og fjársjóð þekkingar sem býr innra með okkur öllum.

14:45 - 15:05
Fríða B. Jónsdóttir avatar
Session logo
Inclusive and Diverse Cultural Sector in the Nordics


The Norwegian Ministry of Culture has initiated a three year project called Inclusive and Diverse Cultural Sector in the Nordics (2017-2019) in connection with the Norwegian Chairmanship in the Nordic Council of Ministers. The project is focusing on people of refugee and immigrant background and takes point of departure in the realization that diversity is crucial to the arts because it releases the true potential of the Nordic artistic talent – from every background.

Norska menntamálaráðuneytið stendur fyrir þriggja ára verkefni sem ber yfirskriftina "Fjölbreytt menningarlíf á Norðurlöndunum" (2017-2019) í samstarfi við Norrænu ráðherranefndina. Verkefnið einblínir á stöðu flóttafólks og innflytjenda út frá þeirri hugmynd að fjölbreytni sé nauðsynleg listum þar sem að allir eigi að hafa sína rödd, hver sem bakgrunnurinn er. 

15:20 - 15:30
Silje Eikemo Sande avatar
Session logo
Music as a Factor in Society


How can music be used as a driver for human and social formation and development while ensuring that the musical talent flourishes at the same time? Results from a think tank work on behalf of the Music School Commission of the Danish Ministry of Culture.

Hvernig getur tónlist verið hvati fyrir mannleg og félagslega mótun og þróun auk þess sem staðið er vörð um að hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín? Niðurstöður úr flæðisvinnu sem Ráð tónlistarskóla innan danska menningarmálaráðuneytisins stóð fyrir. 

15:30 - 15:50
Asbjørn Keiding avatar
Session logo
Móðurmál - The Association on Bilingualism


Móðurmál - The Association on Bilingualism's aim is that all bilingual children in Iceland will be provided with education in their mother language. The association supports language groups, language teachers and parents with foreign background. They also host events, often in co-operation with the Reykjavik City Library, Reykjavik City and other institutions.

Móðurmál - Móðurmál - samtök um tvítyngi, beita sér fyrir því að tvítyngd börn á Íslandi hafi aðgang að móðurmálskennslu. Jafnframt styðja samtökin við móðurmálshópa, móðurmálskennara og hópstjóra, foreldra af erlendum uppruna, og standa fyrir fræðslu og viðburði, oft í samvinnu við Borgarbókasafn, Reykjavíkurborg og aðrar stofnanir.15:50 - 16:10
Renata Emilsson Peskova avatar
Session logo
In Other Words | Með öðrum orðum


Reflection on writers of foreign origin in Icelandic Literary Environment.

Hugleiðing um hlutskipti rithöfunda af erlendum uppruna í íslensku bókmenntasamfélagi.

Erindið mun fara fram á íslensku. 

Sjón will speak in Icelandic but translation will be provided. 

16:10 - 16:20
Sjón avatar
Session logo
Why Should We Stop Using the Term "Immigrant Writers"?


Af hverju ættum við að hætta að nota hugtakið "innflytjendarithöfundar"?

16:20 - 16:30
Mazen Maarouf avatar
Session logo
A Presentation of the Vigdís Finnbogadóttir Institute


Several speakers from the Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages (University of Iceland) will present examples of the institute’s many activities of building bridges between cultures and languages.

 Fyrirlesarar frá Vigdísarstofnun munu kynna nokkur dæmi um starf stofnunarinnar  og hvernig hún  stuðlar að auknum tengslum milli  ólíkra menninga og tungumála. 

16:30 - 16:55
Sebastian Drude avatar
Session logo
Registration
12:30 - 13:30
Session logo
Coffee Break
15:05 - 15:20
Session logo
Cultural Bazaar


A bazaar dedicated to intercultural understanding and the UNESCO World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Welcome to this open forum where institutions, NGO‘s and individuals in the field of the arts, culture and languages present their initiatives and work. You can have a cup of coffee, interact and expand your network. Múltíkúltíkórinn/The Multicultural Choir with voices from all over the world, lead by Margrét Pálsdóttir, will open the event with singing in several languages. Everybody is welcome.

16:55 - 18:00
Session logo
This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.