Konsult inom fastighetsutveckling, fritidspolitiker för Moderaterna inom Malmö och Region Skåne, intresserad av miljö, ekonomi och ny teknik

Events

User is not following any events.
Discussions

Following (6)

See all

Followers

Latest activity

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
All activity