Idè & konseptutvikler i Idékokkene as med base på 657 Oslo. Jobber nå 100% med markedsavklaring av et app-konsept som fikk støtte av Innovasjon Norge. Twitter: @sjefskokk

Events

User is not following any events.
Discussions

Following (6)

See all

Followers (2)

See all

Latest activity

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
All activity