Brinner för att bygga broar mellan stad och land. Bloggar på www.rurbanisering.se, ordförande i nybildade Refarm 2030.

Events

User is not following any events.
Discussions

Following (21)

See all

Followers (6)

See all

Latest activity

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
All activity