Favorit citat:

"Jeg har medlidenhed med enhver der ikke ved det første blik på solen eller en myldrende skovbund uvilkårligt og instinktivt holder sin kæft" - Dan Turell, Alhambra Blues

  • Followers
  • 9

Events

User is not following any events.
Discussions

Following

Followers (9)

See all

Latest activity

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
All activity