Region Skåne har ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna, och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Region Skånes roll är att samordna arbetet med den regionala utvecklingsst...

Read more

Events

User is not following any events.
Discussions

Following (93)

See all

Followers (76)

See all

Latest activity

Submit new post
Thank you for posting.
Share it:
All activity